Jury Festiwalu 2019 r.


 

Jury VI Rzeszowskiego Festiwalu Kolę i Pastorłek - Kategorie A,B,C

 

- prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy- przewodnicząca Jury

- dr hab. Jolanta Skorek-Münch prof. UR- Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

- dr hab. Ewa Robak prof.Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Jury VI Rzeszowskiego Festiwalu Kolę i Pastorłek - Kategorie D

 

- dr hab. Mirosław Dymon prof UR, Dziekan Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego- przewodniczący Jury

- Robert Naściszewski - koncertmistrz Filharmonii Podkarpackiej

- dr Anna Marek-Kamińska - Wydział Muzyki UR, dyrektor Studium Muzyki Liturgicznej