Przedmioty kształcenia


 

 

DYRYGOWANIE

 

Podstawy dyrygowania, praca z zespołem oraz szczegółowa analiza utworu. Przedmiot realizowany przez cztery semestry w SML, ukończony egzaminem.
Liczba godzin -  20. 

Prowadzenie - dr Anna Marek-Kamińska 

 


 

EMISJA GŁOSU INDYWIDUALNA I EMISJA GŁOSU ZBIOROWA.

 

Indywidualna emisja głosu:

Skierowana na: higienę głosu, ustawienie głosu, określenie skali, praca nad barwą
i nad nośnością głosu. Przedmiot realizowany przez cztery semestry w SML, ukończony egzaminem. Liczba godzin - 20.

 Prowadzenie - mgr Jadwiga Kot - sopranistka

 

Zbiorowa emisja głosu:

Praca nad ujednoliceniem brzmieniowym zespołu, poznanie szerokiej gamy rozśpiewek, motywacji do śpiewu oraz praca nad poprawną techniką śpiewu zbiorowego. Przedmiot realizowany w semestrze II, III, i IV w wymiarze 20 godzin zakończony egzaminem.

Prowadzenie - dr Anna Marek-Kamińska 

 


 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU I CZYTANIE NUT GŁOSEM

 

Nauka płynnego czytania nut, rozwijanie słuchu muzycznego, zapoznanie
z zasadami muzyki. Przedmiot realizowany przez cztery semestry w SML, ukończony egzaminem.

Liczba godzin -  20.

Prowadzenie - mgr Maria Marek

 

 


 

ZESPÓŁ WOKALNY I METODYKA PROWADZENIA ZESPOŁÓW

 

Metodyka pracy z zespołem wokalnym i wokalno – instrumentalnym. Zajęcia zbiorowe skierowane na praktykę z dyrygowania oraz z emisji głosu. Przedmiot realizowany przez cztery semestry w SML, ukończony egzaminem.

Liczba godzin -  20.

Prowadzenie - dr Anna Marek-Kamińska 

 


 ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGII

 

 

Prowadzenie- dyplomowany psycholog. 

Zagadnienia poruszane na zajęciach : dyrygent jako lider, motywacja zespołu, jak sobie radzić z trudnymi ludźmi, budowanie wizerunku.

 

 

 

 


ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

 

Prowadzenie : mgr Renata Markowaska - Kozdroń - dyplomowany logopeda

 

Zagadnienia: higiena głosu, choroby głosu, praca nad głosem. Wykała i spotkania indywidualne ze słuchaczami. 


 

LITURGIKA

 

Podstawy liturgiki. Szczegółowe zapoznanie z okresami liturgicznymi. Przedmiot realizowany przez dwa semestry w SML, ukończony egzaminem.

Liczba godzin - 6.

Prowadzenie - O. Micheasz Okoński

 


 

 

CHORAŁ GREGORIAŃSKI

 

Podstawy chorału gregoriańskiego z praktyką. Przedmiot realizowany w III i IV semestrze w wymiarze 6 godzin, zakończony egzaminem.

Prowadzenie - ks. dr Lucjan Dyka

 


 

PRAWODAWSTWO MUZYKI KOŚCIELNEJ

 

Zapoznanie się z dokumentami kościoła omawiającymi tematykę muzyki
w kościele. Przedmiot realizowany przez dwa semestry w SML, ukończony egzaminem.

Liczba godzin - 6.

Prowadzenie - ks. dr Lucjan Dyka

 


 

PRAKTYKA LITURGICZNA- obowiązkowa

 

Bazylika OO. Bernardynów udział w liturgii oraz w koncertach. Udział w Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek jako nieoficjalne jury

Prowadzenie - mgr Maria Marek