Zespoły w kategoriach 2021r.


Kategoria A- Chóry dorosłe
1. Chór Zakliczyńskiego Centrum Kultury „Cantando Canzoni"- dyr. Dawid Nawalaniec
2. Chór „Mus Arietes” z Józefowa- dyr. Jakub Siekierzyński
3. Chór Veritas z Nowosielec- dyr. Tomasz Piątek
4. Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti” im. N.G. Kroczka
– dyr. Arlena Różycka- Gałązka
5. Chór Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
- dyr. Przemysław Pałka
6. Chór Dominanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie- dyr. Małgorzata Langer- Król

7. Chór Mieszany Echo przy ZNP i RCKP w Krośnie – dyr. Mariola Rybczak
Kategoria A-1- Zespoły Kameralne
1. Młodzieżowy Chór Fermata z Zielonek- dyr. Anna Roj
2. Chór parafii Św. Jakuba Apostoła w Lublinie- dyr. Zbigniew Pawłasek
3. Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata”- dyr. Marta Stós
4. Zespół wokalny „Esperimento” z Białegostoku- dyr. Barbara Kornacka
5. Zespół „Cantores Graudentes” z Grudziądza- dyr. Michał Rajewski
6. Chór Kameralny „Ars Cameralis”-dyr.Anna Sułkowska-Migoń
7. Poznański Chór Kameralny Fermata – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu- dyr. Mateusz Sibilski
8. Chóru Collegium Cantorum z Chełmna- dyr. Michał Rajewski
9. Chór Cantate Collective Bazyliki Mniejszej w Piotrkowie Trybunalskim - dyr. Aleksander Rycerz
10. Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti” im. N.G. Kroczka – dyr. Arlena Różycka- Gałązka

11. Chór żeński „Cantantes Angelicus” z Rabka- Zdrój- dyr. Kinga Brandys- Wójcik
Kategoria A-2- Chóry jednorodne
1. Zespół wokalny Ale Cantare z Płoskie/k. Zamościa - dyr. Barbara Rabiega
2. Chór Żeński Kamerton ze Starachowic- dyr. Bożena Magdalena Mrózek

Kategoria B- Chóry seniorskie
1. Chór Mieszany Echo przy ZNP i RCKP w Krośnie – dyr. Mariola Rybczak
Kategoria C- Chóry dziecięce
1. Chór „Ave Sol” z Bielska- Białej- dyr. Marcin Pollak
2. Chór dziewczęcy „Canzona” z Murowanej Gośliny- dyr. Adrianna Wtorkowska- Kubińska
Kategoria D- orkiestry:
1. Orkiestra Dęta OSP w Husowie- dyr. -Zdzisław Magoń
2. Orkiestra Dęta OSP W Murowanej Goślinie- dyr. Mateusz Sibilski
3. Orkiestra Uniwersytecka – Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – dyr. Mateusz Sibilski
Kategoria D-1- Zespoły wokalno-instrumentalne
1. Orkiestra Uniwersytecka – Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznański Chór Kameralny Fermata – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu- dyr. Mateusz Sibilski
2. Zespół folklorystyczny Kłopocianie- dyr. Janusz Kmieć