Zespoły zakwalifikowane w 2021r.


Zespoły zakwalifikowane do VIII Międzynarodowego Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 2021r. – edycja specjalna on-line

 

Chóry:
1.Zespół wokalny Ale Cantare z Płoskie/k. Zamościa - dyr. Barbara Rabiega
2. Młodzieżowy Chór Fermata z Zielonek- dyr. Anna Roj
3. Chór żeński „Cantantes Angelicus” z Rabka- Zdrój- dyr. Kinga Brandys- Wójcik
4. Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata”- dyr. Marta Stós
5. Poznański Chór Kameralny Fermata – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu- dyr. Mateusz Sibilski
6. Zespół „Cantores Graudentes” z Grudziądza- dyr. Michał Rajewski
7. Chór „Mus Arietes” z Józefowa- dyr. Jakub Siekierzyński
8. Chór „Ave Sol” z Bielska- Białej- dyr. Marcin Pollak
9.Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con Tutti” im. N.G. Kroczka – dyr. Arlena Różycka- Gałązka
10. Chór dziewczęcy „Canzona” z Murowanej Gośliny- dyr. Adrianna Wtorkowska- Kubińska
11.Zespół wokalny „Esperimento” z Białegostoku- dyr. Barbara Kornacka
12. Chór Echo z Krosna – dyr. Mariola Rybczak
13. Chór parafialny pw. Św. Jakuba Apostoła w Lublinie- dyr. Zbigniew Pawłaska
14. Chór Veritas z Nowosielec- dyr. Tomasz Piątek
15. Chór żeński Kamerton ze Starachowic- dyr. Bożena Magdalena – Mrózek
16. Chór Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu- dyr. Przemysław Pałka

17.Chór Dominanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie- dyr. Małgorzata Langer- Król

18.Chór Cantate Collective bazyliki Farnej w Piotrkowie Trybunalskim - dyr. Aleksander Rycerz

19.Chóru Collegium Cantorum z Chełmna- dyr. Michał Rajewski

20.Chór Kameralny „Ars Cameralis”-dyr.Anna Sułkowska-Migoń

21.Chór Zakliczyńskiego Centrum Kultury „Cantoando Canzoni"- dyr. Dawid Nawalaniec

 

Zespoły instrumentalne 
1. Orkiestra Dęta OSP w Husowie- dyr. -Zdzisław Magoń
2. Orkiestra Dęta OSP W Murowanej Goślinie- dyr. Mateusz Sibilski
3. Orkiestra Uniwersytecka – Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – dyr. Mateusz Sibilski
4. Zespół folklorystyczny Kłopocianie