Kadra


Anna Marek-Kamińska
Anna Marek-Kamińska

dr Anna Marek-Kamińska - dyrektor SML,  dyrygent

Urodziła się w Bielsku-Białej. Muzyka jest jej pasją od najmłodszych lat. Drogę edukacji muzycznej rozpoczęła mając 5 lat. Ukończyła Liceum Muzyczne w Krośnie w klasie fortepianu mgr Marii Skrabalak.
Jest absolwentką Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuki Muzycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pasję dyrygowania zaszczepiła w niej pani prof. Maria Kochaj, następnie sztukę dyrygencką opanowywała pod czujnym okiem pani prof. Marty Wierzbieniec.
Była stypendystką Universität für musik und derstellende Kunst
w Wiedniu, gdzie w szczególności kształciła technikę dyrygencką. Ukończyła liczne kursy i warsztaty dla dyrygentów w Polsce i zagranicą. Jest także absolwentką Studiów Podyplomowych w Zakresie Chórmistrzostwa na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
W 2013 r. otrzymała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuki muzyczne, dyscyplinie artystycznej dyrygentura.

Obecnie prowadzi Zespół Wokalny Unanime, którego jest założycielką. Mimo krótkiego czasu stworzyła zespół, jaki nie istniał dotychczas w Rzeszowie. Prężnie rozwijający się ma na swoim koncie liczące się nagrody i wyróżnienia, zyskując poparcie u słuchaczy jak i u krytyków.

Na uczelniach podkarpackich pracuje jako wykładowca emisji głosu, oraz nauczyciel edukacji muzycznej. Jest także pracownikiem Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie prowadzi zajęcia z dyrygentury
i pracuje z zespołami wokalnymi.

 

Maria Marek
Maria Marek

 mgr Maria Marek - zastępca dyrektora, nauczyciel muzyki , akompaniator

Ukończyła Liceum Muzyczne w Krośnie w klasie fortepianu mgr Marii Skrabalak.
Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej w klasie dyrygentury chóralnej dr Małgorzaty Chyły.

Wykształcenie wokalne zdobyła w klasie śpiewu st. wykł. Zdzisława Adamkiewicza. Jako chórzystka współpracowała z wieloma chórami m. in. z Chórem Akademii Muzycznej w Krakowie, Krakowskim Chórem Kameralnym, Capella Cracoviensis, Chórem Instytutu Muzyki w Rzeszowie oraz oktetem wokalnym OCTAVA ensemble, z którym zdobyła liczne nagrody na międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach chóralnych.
Obecnie jest członkiem zespołu wokalnego UNANIME, z którym zdobyła III miejsce na XVI Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie, II miejsce na III Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej „Sacra Ecclesiae Cantio” w Tarnowie i Złote Pasmo na XXII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze (Czechy).

Jako akompaniatorka brała udział w cyklu koncertów „Opery, operetki i musicale” na terenie województwa podkarpackiego, a także w koncertach akademickich w Rzeszowie.
Obecnie pracuje na stanowisku akompaniatora na Wydziale Muzyki UR.

 

Jadwiga Kot
Jadwiga Kot

mgr Jadwiga Kot - sopranistka
Urodziła się w Rzeszowie. Swoją edukację muzyczną rozpoczęła w 1997r.
w PSM I stopnia im. W. Kilara w Rzeszowie w klasie fletu poprzecznego. W 2004r. ukończyła PSM II stopnia im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie w klasie śpiewu dr Anny Szałygi – Kuźmy. Absolwentka wydziału wokalno – aktorskiego Akademii Muzycznej 
im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie śpiewu prof. Katarzyny Rymarczyk.
W 2007r. zadebiutowała w Operze Nova 
w Bydgoszczy, kreując postać I Chłopca
w przedstawieniu Czarodziejski flet W. A. Mozarta.

Podczas studiów brała udział w prezentacjach na Studenckim Festiwalu Operowym kreując postacie: ( Belindy) Dido and Aeneas H. Purcella, ( Leśnego ducha) Jaś 

i Małgosia E. Humperdincka, ( Nelli ) Gianni Schicchi G. Pucciniego, ( Pepi )Wiedeńska Krew J. Straussa.
Grała w sztukach teatralnych , teatru studenckiego „Teatryści”. Brała udział 
w mistrzowski kursach interpretacji muzycznej Maestry Anity Garanćy, J. Janucik, M. Rzepki oraz H. Łukomskiej.

Od 2011r. współpracuje z Zespołem Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis oraz Orkiestrą Kameralną
w Bydgoszczy.

Koncertuje z zespołem wokalnym Unanime. W roku 2012 zespół zdobył III miejsce w Międzynarodowym festiwalu muzyki religijnej „ Cantate Deo” w Rzeszowie; II miejsce w Ogólnopolskim festiwalu „ Sacra Ecclesiae Cantio” w Tarnowie oraz I miejsce (ZŁOTE PASMO) w 22 Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Pradze .

Jadwiga Kot od 2011r pracuje jako pedagog śpiewu solowego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych
im. A. Malawskiego w Przemyślu. Współpracuje z Rzeszowskim, Przemyskim i Krośnieńskim Towarzystwem Muzycznym.

Z przyjemnością koncertuje w rodzinnych stronach.

 

 

O. Micheasz Krzysztof Okoński OFM
O. Micheasz Krzysztof Okoński OFM

O. Micheasz Krzysztof Okoński OFM

Ur. 21 lipca 1979 roku w Chrzanowie (archidiecezja krakowska); ukończył Niższe Seminarium Duchowne OO. Bernardynów w Łodzi (Katolickie Liceum Ogólnokształcące), 2005 alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej; w dniu 16.06.2005 przyjął święcenia prezbiteratu w Kalwarii Zebrzydowskiej i rozpoczął posługę duszpasterską w klasztorze OO. Bernardynów
w Dukli.

Pełnił posługę katechetyczną w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Dukli oraz funkcję wikariusza parafii przyklasztornej pw. św. Jana z Dukli; w 2008 roku rozpoczął studia licencjacko-doktoranckie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (Instytut Liturgiczny).
W czerwcu 2011 roku został mianowany kustoszem sanktuarium św. Jana z Dukli oraz gwardianem klasztoru i proboszczem przyklasztornej parafii w Dukli.

 

 

Ks. dr Lucjan Dyka
Ks. dr Lucjan Dyka

Ks. dr Lucjan Dyka
Urodzony 24 lipca 1976 r. w Rzeszowie. Pochodzi z Zaborowa. Święcenia kapłańskie przyjął w 2002 roku w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w parafii św. Michała w Rzeszowie (2002 – 2004).

W latach 2004 – 2013 studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, uzyskując magisterium z muzykologii (2009), licencjat
z filologii klasycznej (2010), magisterium z filologii klasycznej (2012) oraz doktorat nauk humanistycznych w zakresie muzykologii (2013).
Obecnie jest asystentem w katedrze Teorii i Historii Muzyki Średniowiecza Instytutu Muzykologii KUL w Lublinie, wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym, Diecezjalnym Studium Organistowskim oraz Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie. Ponadto jest duszpasterzem akademickim „Emaus” oraz wikariuszem parafii św. Jadwigi w Rzeszowie.