Studium Muzyki Liturgicznej - informacje


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Studium Muzyki Liturgicznej
powstało w odpowiedzi na potrzebę profesjonalnego przygotowania kantorów i animatorów muzycznych prowadzących zespoły i schole przy kościołach.


Kształcenie w SML pomaga w doskonaleniu umiejętności i poszerzania wiedzy z liturgiki i muzyki kościelnej. Skierowana jest zarówno do osób prowadzących zespoły lub schole jak i osób przygotowujących się do tej roli.

 

Kierując się troską o gruntowną wiedzę z zakresu liturgii Kościoła oraz muzyki liturgicznej przygotowaliśmy dwuletnie studium kształcące osoby, które pełnią niezwykle ważną rolę w życiu parafii, jednakże nie jest ukierunkowane na szkolenie zawodu organisty.


Cele Studium Muzyki Liturgicznej

  • Umiejętność prawidłowej pracy głosem i wiedzy z zakresu emisji głosu
  • Znajomość nut i płynne czytanie partytur
  • Opanowanie podstaw dyrygentury i prowadzenie zespołów wokalno – instrumentalnych
  • Znajomość podstaw liturgiki
  • Możliwość dostępu do nowości wydawnictw z zakresu utworów dla scholi, chórów
    i zespołów wokalno – instrumentalnych
  • Nawiązanie współpracy między zespołami, chórami, scholami itp.

 

Kształcenie w Studium Muzyki Liturgicznej trwa cztery semestry. Każdy przedmiot kończy się egzaminem. Nauka w SML zakończona jest koncertem dyplomowym.
Słuchacz otrzymuje certyfikat ukończenia SML.

Zajęcia odbywają się w Bernardyńskim Centrum Religijno - Kulturowym w Rzeszowie.

 

Liturgiczne zespoły śpiewacze takie jak chóry i schole są stałym elementem kultury muzycznej towarzyszącej liturgii Kościoła. Muzyka chóralna towarzyszyła najistotniejszym momentom życia wspólnot t.j.: zbieranie się na modlitwie czy sprawowaniu kultu. Kościół od wieków zachęcał do rozwoju liturgicznych zespołów śpiewaczych. Wracając do swoich korzeni w dokumentach Soboru Watykańskiego II i w późniejszych wypowiedziach o obowiązku w dbałości o chóry i schole kościelne.

„Na szczególną uwagę zasługują ze względu na swe liturgiczne posługiwanie: chór kościelny, zespół instrumentalny i zespół śpiewaków.” (MS 19)