Protokół Jury 2019


Protokół Jury VI Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
Jury w składzie:
dr hab. Mirosław Dymon prof UR, Dziekan Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego- przewodniczący Jury
mgr Robert Naściszewski - koncertmistrz Filharmonii Podkarpackiej
dr Anna Marek-Kamińska - Wydział Muzyki UR, dyrektor Studium Muzyki Liturgicznej I Festiwalu

 

Po przesłuchaniu zgłoszonych do konkursu zespołów w liczbie 9 w dniu 26 stycznia 2019r. przedstawia następujące wyniki:

Kategoria orkiestry, zespoły wokalno-instrumentalne


Dyplom brązowy
72 punkty - Schola Laudato Si' w Trzcianie – dyr. Bogdan Barlik


Dyplom srebrny
85 punktów - Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe – dyr. Miłosz Markiewicz
86 punktów - Chór Kameralny i Stalowa Orkiestra Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli – dyr. Błażej Mokrzak
87 punktów - Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Sieniawskim
– dyr. Michał Rydzik
89 punktów - Zespół wokalno-instrumentalny „Faustyna” z Rivne ( Ukraina)
– dyr. Andżelika Fedorowa
90 punktów- Żeński Zespół Wokalny i Zespół Instrumentalny Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie

– dyr. Anna Marciniak


Dyplom złoty
91 punktów- Chór Reprezentacyjny I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego
w Zamościu - dyr. ks. Jerzy Frankiewicz
95 punktów- Orkiestra ”Odeon” POSM I st. im. E. Młynarskiego w ZPSM nr 1 w Warszawie
– dyr. Ewa Marchwicka


I MIEJSCE
nagroda pieniężna ufundowana przez Ks. Biskupa Jana Wątrobę
Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej- 1500 zł.
98 punktów - Zespół wokalno-instrumentalny POSM I st. im. E. Młynarskiego
w ZPSM nr 1 w Warszawie – dyr. Ewa Marchwicka

Protokół Jury VI Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
Jury w składzie:

prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy- przewodnicząca Jury
dr hab. Jolanta Skorek-Münch prof. UR- Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
dr hab. Ewa Robak prof.Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Po przesłuchaniu zgłoszonych do konkursu zespołów w liczbie 26 w dniu 26 stycznia 2019r. przedstawia następujące wyniki:
Kategoria Chóry Seniorskie:
Dyplom Srebrny
86 punktów- Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz z Łodzi
– dyr. Aleksandra Ryłko-Sutowicz
88 punktów- Chór Mieszany Echo przy Oddziale ZNP i RCKP w Krośnie
– dyr. Mariola Rybczak
I MIEJSCE
nagroda pieniężna- 1000 zł ufundowana przez Studium Muzyki Liturgicznej
91 punktów- Chór Męski „Echo” Ostrowskiego Centrum Kultury
– dyr. Andrzej Ryłko

 

Kategoria Chóry Dziecięce i Młodzieżowe
Dyplom uczestnictwa
60 punktów- Chór „Dominanta” III LO im. C. K. Norwida w Rzeszowie – dyr. Wiesław Pyzia
60 punktów- Zespół Wokalny „Pryma” ZSzS w Rzeszowie – dyr. Wiesław Pyzia
Dyplom brązowy
72 punktów-Chór „Sursum Corda” z Korostyszew (Ukraina) – dyr. s.Zoja Bagłajenko
73 punkty- Chór dziewczęcy „Zharda” z Winniki (Ukraina) – dyr. Nataliia Kluczynska
Dyplom Srebrny
81 punktów- Chór Harmonia z Łukowej – dyr. Sławomir Kuczek
83 punkty- Chór Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek
w Rzeszowie – dyr. Małgorzata Rząsa
85 punktów- Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie” Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie
– dyr. Irena Sołtan-Wąsik

Dyplom złoty
95 punktów- Chór dziecięcy POSM I st. im. E. Młynarskiego w ZPSM nr 1 w Warszawie
– dyr. Ewa Marchwicka


I MIEJSCE
nagroda pieniężna 1500 zł ufundowana przez Studium Muzyki Liturgicznej
98 punktów- Chór Młodzieżowy I LO im. Stanisława Konarskiego w Mielcu
– dyr. Paweł Lis

 

Kategoria Chóry Dorosłe
Dyplom Uczestnictwa
60 punktów- Chór „Veritas” z Nowosielec – dyr. Katarzyna Burkot
60 punktów- Chór „Fraza” z Kosiny – dyr. Katarzyna Burkot
Dyplom Brązowy
75 punktów- Chór „Lucus” z Łukowej – dyr. Sławomir Kuczek
78 punktów- Chór mieszany „Alba Cantans” z Rzeszowa – dyr. Kornelia Ignas
80 punktów- Chór Raxavia z Rakszawy – dyr. Anna Pliś
Dyplom Srebrny
81 punktów - Chór mieszany „Risoluto” ze Zgłobnia – dyr. Ryszard Pich
83 punktów- Chór Akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego z Rzeszowa
– dyr. Katarzyna Sobas
86 punktów- Akademicki Chór Uniwersytetu Łódzkiego z Łodzi
– dyr. Aleksandra Ryłko-Sutowicz
89 punktów- Chór „Divino Amore” z Lwowa ( Ukraina)
– dyr. Mariia Koshulinska – Martyniuk
Dyplom Złoty
93 punktów- Żeński Chór Kameralny Di Nuovo z Poznania – dyr. Dorota Wojnowska
96 punktów- Żeński Zespół Wokalny „Mirtillo Rosso” z Wrocławia – dyr. Barbara Janas
97 punktów- Podkarpacki Chór Męski z Rzeszowa – dyr. Grzegorz Oliwa
98 punktów- Pszczyński Zespół Kameralny „Con fuoco” z Pszczyny –
dyr. Katarzyna Machnik
I MIEJSCE
nagroda pieniężna 1500 zł ufundowana przez Studium Muzyki Liturgicznej
99 punktów- Chór Kameralny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – dyr. Paweł Choina

 

Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta VI Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
dla Pani Katarzyny Machnik
nagroda pieniężna 500 zł ufundowana przez Studium Muzyki Liturgicznej

 

Gratulujemy !!!