Jury Festiwalu 2021r.


Szanowni Państwo,

przedstawiamy Jury VIII Międzynarodowego Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek - EDYCJA ON- LINE- 2021r. :

prof. dr hab Marta Wierzbieniec - przewodnicząca Jury

dr Monika Brewczak

dr Anna Marek-Kamińska 

prof. Marta Wierzbieniec
prof. Marta Wierzbieniec

 

Przewodnicząca Jury : 

 

 

Prof. zw. dr hab. Marta Katarzyna Wierzbieniec; chórmistrz – dyrygent, nauczyciel akademicki (Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Muzyczna w Krakowie), dyrektor Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.


Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem w 1988 r.), Chórmistrzowskich Studiów Podyplomowych w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (1992 r.), Emisji Głosu (1998 r.), Szkoły Sztuki Chóralnej w St. Moritz (Szwajcaria – 1989, 1990 r., Kursów chórmistrzowskich w Stuttgarcie (Niemcy) i Koksijde (Belgia). W latach 1985 – 1987 stypendystka Ministra Kultury i Sztuki.
W 1987 r. podjęła pracę w Katedrze Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, którą w 2001 roku przekształcono w Uniwersytet Rzeszowski – gdzie pracuje nadal, obecnie jako profesor zwyczajny.
Po kolejnych awansach zawodowych (1994 r. – stopień doktora, 1999 r. – habilitacja) otrzymała tytuł profesora sztuk muzycznych (2004 r.)
Przez szereg lat prowadziła studencki Chór Kameralny, z którym zdobyła wiele nagród i wyróżnień, m.in. w Szwecji, na Słowacji a także w kraju (m.in. w Legnicy, Olsztynie, Wrocławiu, Myślenicach).
Z Chórem rzeszowskiej Uczelni współpracowała przez wiele lat z Filharmonią
w Rzeszowie, przygotowując zespół chóralny do koncertów oratoryjnych.
Przygotowała i poprowadziła ponad 250 koncertów chóralnych, które odbywały się w kraju i za granicą, m.in. w Austrii, Belgii, Niemczech, Rumunii, Szwecji, Szwajcarii, na Słowacji i we Włoszech.
Obecnie na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego i Akademii Muzycznej w Krakowie, prowadzi zajęcia z dyrygowania, czytania partytur oraz seminaria prac dyplomowych.
Wypromowała trójkę doktorów, ponad dwadzieścia razy pełniła funkcję recenzenta przewodów doktorskich, habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora.
Jest autorką kilku artykułów naukowych i recenzji wydawniczych. Pod jej redakcją ukazały się trzy Zeszyty Naukowe z serii „Musica Galiciana”., zapoczątkowała też publikowanie Zeszytów Naukowych „Muzyka”.
Przez ponad 10 lat prowadziła naukę dyrygowania i zajęcia chóralne w ramach Studium dla Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie. Wielokrotnie uczestniczyła w pracach jury konkursów muzycznych, m.in.: w Rzeszowie, Myślenicach, Niepołomicach, Bydgoszczy, a także w Bratysławie (Słowacja), Bukareszcie (Rumunia)i Pradze (Czechy).
Ważną dziedziną aktywności M. Wierzbieniec jest propagowanie kultury muzycznej; w latach 1995 – 2006 prowadziła na antenie Polskiego Radia Rzeszów autorską audycję „Plotki z kluczem wiolinowym”.
W latach 1999 – 2010 pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Była też dyrektorem artystycznym rzeszowskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Od 2008 r. pełni funkcję Dyrektora Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie i Dyrektora Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. Obecnie wykonuje także obowiązki szefa artystycznego Filharmonii. Zadania, które podejmuje wiążą się nie tylko z programowaniem, organizacją i realizacją koncertów, ale dotyczą przede wszystkim profilowania działalności Filharmonii.
Z inicjatywy M. Wierzbieniec orkiestra Filharmonii Podkarpackiej nawiązała współpracę m.in. z chórem Wiennermaenergesangverein (Austria), ze środowiskiem muzycznym
w Saarbruecken (Niemcy), orkiestrą Filharmonii w Koszycach (Słowacja), czy orkiestrą Filharmonii w Miszkolcu (Węgry). Filharmonia Podkarpacka współpracuje też z zespołami Teatru Opery i Baletu we Lwowie oraz z lwowską orkiestrą Teatru im. Zańkowieckiej, Operą Krakowską, Teatrem Operowym w Koszycach i Pradze. Jest autorką wielu projektów artystycznych, m.in.: cyklu koncertów pod nazwą „Przestrzeń otwarta dla muzyki”
i „BOOM” (Balet, Opera, Operetka, Musical) w Filharmonii!
Wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego promuje Województwo podkarpackie na arenie międzynarodowej; w latach 2009-2019 zespół ten wystąpił m.in. w Austrii, Belgii, Chinach, Czechach, Gruzji, Hiszpanii, na Litwie,
w Niemczech, Portugalii, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie oraz we Włoszech i Watykanie prezentując łącznie prawie 40 koncertów.
Jest laureatką wielu nagród, wyróżnień i odznaczeń, m.in.:
- Laur „Przyjaciel Studentów”, 2009 r.
- Medal Honorowy Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie, 2011 r.
- Medal Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, 2012 r.
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, 2013 r.
- Tytuł Honorowego Podhalańczyka; 2015 r.
- Medal „Gloria Artis”, 2015 r.
- Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2018 r.

dr Monika Brewczak
dr Monika Brewczak

Dr Monika Brewczak

jest absolwentką Wydziału Wychowania Muzycznego oraz Pozawydziałowego Studium Muzykoterapii we Wrocławiu. Stopień doktora sztuki w dyscyplinie dyrygentura uzyskała na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Ukończyła również studia podyplomowe z emisji głosu /dyplom z wyróżnieniem/ na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, studia podyplomowe z logopedii na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, studia podyplomowe z pedagogiki kształcenia słuchu na Akademii Muzycznej w Warszawie, studia podyplomowe z wokalistyki solowej /dyplom z wyróżnieniem/ na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
Pracuje jako wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku oraz nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej w Sanoku.
Jest animatorką kulturalną, chórmistrzynią, kompozytorką, autorką tekstów, wokalistką, organizatorką i przewodniczącą jury festiwali muzycznych. Założycielką i dyrygentem kilku zespołów chóralnych: Zespołu Wokalnego SOUL, Dziecięcego Zespołu Wokalnego SOULIKI, Chóru Mieszanego SONORES, Chóru ANIMATO, Diakonii Muzycznej przy Archidiecezji Przemyskiej.
Największe osiągnięcia uzyskuje z Zespołem Wokalnym SOUL. To zespół dziewczęcy, w którym śpiewa młodzież w wieku do 10 do 19 lat. W jego repertuarze znajdują się kompozycje z różnych epok i stylów; od muzyki sakralnej, dawnej, patriotycznej i współczesnej do rozrywkowej, od gospel po pieśni ludowe i kolędy. Muzykę dawną wykonuje w strojach barokowo-renesansowych. Nagrał pięć płyt. Od początku istnienia dużo koncertuje na terenie całego kraju i poza jego granicami, w tym na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach chóralnych, zdobywając na nich czołowe miejsca.
Pod jej kierownictwem Zespół SOUL zdobył m.in. :
● nagrodę Grand Prix na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie /2002r/, II miejsce /2008r./
● II miejsce na XXXV Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat” w Legnicy
/2004r./,
● dwa złote dyplomy w kategorii muzyka ludowa oraz muzyka spirituals, gospel, jazz, brązowy dyplom w kategorii muzyka sakralna, nagroda specjalna dla najlepszego chóru polskiego na IV Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Mundus Cantat Sopot 2008” w Sopocie /2008r./,
● nagrodę Grand Prix /2014r./, I miejsce /2008r./, II miejsce /2010r./ na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie
● II nagrodę na IX Ogólnopolskim Konkursie Chórów „Caecilianum 2009” w Warszawie /2009r./,
● II nagrodę na I Międzynarodowym Festiwalu Chórów Młodzieżowych „Ama La Musica” w Środzie Wielkopolskiej /2009r./,
● I miejsce na V Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Cantate Domino” w Krakowie /2010r./,
● II miejsce na II Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej „Sacra Ecclesiae Cantio Tarnów 2010” w Tarnowie /2010r./,
● I miejsce /2015r. i 2016r./, II miejsce /2017r./, III miejsce /2010r. i 2014r./ na Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Cracovia Cantat” w Krakowie
● I miejsce /2016r. I 2018r./, II miejsce /2013r.i 2015r./, III miejsce /2014r./ na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Varsovia Cantat” w Warszawie,
● nagrodę Grand Prix, złoty dyplom /99/100 punktów/, nagrodę za najlepszy utwór patriotyczno-wojskowy – autorską kompozycję „Uwierz Polsko”, nagrodę dla najlepszego dyrygenta na II Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym „Cantat viWAT”.
● dwukrotnie został uhonorowany Nagrodą Zarządu Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury /2006r. i 2014r./.
Skomponowała muzykę do 35 utworów patriotycznych i religijnych, a do części z nich napisała również słowa. Utwory te zostały zamieszczone na dwóch płytach CD nagranych przez Zespół SOUL. Jej autorskie kompozycje „Uwierz Polsko”, „Dla Niepodległej szli”, „Egzekucja w Markowej”, „Niezwyciężeni”, „Orzeł Biały”, „Kto ty jesteś”, „Kochana Ojczyzno” są wykonywane przez chóry i solistów na terenie całego kraju i poza jego granicami. Jest także autorką muzyki i tekstu do hymnu podkarpackiej policji pt. „Bo taki nasz rozkaz”.
Monika Brewczak za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności pedagogicznej i upowszechniania kultury otrzymała wiele odznaczeń państwowych i samorządowych m.in.:
● Nagrodę Miasta Sanoka w dziedzinie kultury /2002r. i 2018r./
● Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” nadana przez Ministra Kultury /2002r/
● Odznakę „Przyjaciel dziecka” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci /2007r./
● Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministra Edukacji Narodowej /2007r./
● Nagrodę dla wyróżniającego się dyrygenta na IV Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Mundus Cantat Sopot 2008” w Sopocie stanowiącą Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury /2008r./
● Dwukrotnie Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury /2008r. i 2018r./
● Nagrodę indywidualną II stopnia za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej /2008r./
● Odznaczenie papieskie Benemerenti nadane przez Ojca Św. Benedykta XVI za szczególny wkład w rozwój muzyki kościelnej /2012r./
● Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadana przez Ministra Edukacji Narodowej /2012r./
● Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze /2014r./
● Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pełną oddania pracę pedagogiczną /2015r./
● Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce /2017r./
● Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości nadany przez Prezydenta RP /2018r./

dr Anna Marek-Kamińska
dr Anna Marek-Kamińska

dr Anna Marek - Kamińska - dyrygent, doktor, wykładowca akademicki Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyrektor Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie i Międzynarodowego Rzeszowskiego Festiwalu Chóralnego. Dyrektor artystyczny PZCHiO w Rzeszowie.
Stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuki muzyczne, w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, uzyskała na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w 2013 r.
Absolwentka Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończyła Studia Podyplomowe w Zakresie Chórmistrzostwa na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim .
Była stypendystką Universität für musik und derstellende Kunst w Wiedniu, gdzie w szczególności kształciła technikę dyrygencką. Ukończyła liczne kursy i warsztaty dla dyrygentów w Polsce i zagranicą.
Obecnie prowadzi Zespół Wokalny Unanime, którego jest założycielką. Mimo krótkiego czasu stworzyła zespół, jaki nie istniał dotychczas w Rzeszowie. Prężnie rozwijający się ma na swoim koncie liczące się nagrody i wyróżnienia, zyskując poparcie u słuchaczy jak i u krytyków. Koncertuje w Polsce i zagranicą. Razem z zespołem nagrała dwie płyty.
Jest także dyrygentką Chóru Bazyliki Matki Bożej Rzeszowskiej od roku 2017. Chór dzięki wytężonej pracy w krótkim czasie został dostrzeżony na konkursach międzynarodowych.
Jest pracownikiem naukowym Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie prowadzi zajęcia z dyrygentury, emisji głosu i pracuje z zespołami wokalnymi. Na uczelniach podkarpackich pracuje jako wykładowca emisji głosu oraz wykładowca edukacji muzycznej.
Jest także organizatorką wielu koncertów cyklicznych jak np. Bernardyńskich Wieczorów Muzycznych. Jako dyrektor artystycznym PZCHiO w Rzeszowie odpowiada za wydarzenia muzyczne w Rzeszowie i na Podkarpaciu.
Od 2013 r. jest dyrektorem Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie. Stworzyła Międzynarodowy Rzeszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie dla chórów i orkiestr cieszący się dużym zainteresowaniem.