Ogłoszenie wyników 2021 r.


Protokół Jury VIII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie
Jury w składzie :
prof. dr hab. Marta Wierzbieniec – przewodnicząca Jury
dr Monika Brewczak
dr Anna Marek- Kamińska

Jury po przesłuchaniu 27 prezentacji zespołowych w dniu 30 stycznia 2021r.
Przedstawia następujące wyniki:

 

Kategoria – Chóry dorosłe

Dyplom Brązowy:
- nie przyznano

Dyplom Srebrny dla:

1.Chóru Zakliczyńskiego Centrum Kultury „Cantando Canzoni"- dyr. Dawid Nawalaniec - 80 p.
2.Chóru Veritas z Nowosielec- dyr. Tomasz Piątek- 82 p.

Dyplom Złoty :
nie przyznano

I miejsca dla:

1. Chóru Mieszanego Echo przy ZNP i RCKP w Krośnie – dyr. Mariola Rybczak- 97p. ( 400 zł)
2. Chóru Dominanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
- dyr. Małgorzata Langer- Król- 97( 400 zł)
3. Chóru Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
- dyr. Przemysław Pałka- 97p.( 400 zł)
4. Chóru „Mus Arietes” - dyr. Jakub Siekierzyński- 98p. ( 400 zł)
5. Zabrzańskiego Chóru Młodzieżowego „Resonans con tutti” im. N.G. Kroczka
– dyr. Arlena Różycka- Gałązka- 99 p.( 400 zł)

 

 

Kategoria – Zespoły kameralne

Dyplom Brązowy dla:

1. Zespołu wokalnego „Esperimento” z Białegostoku- dyr. Barbara Kornacka- 72p.
2. Poznańskiego Chóru Kameralnego Fermata przy Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu- dyr. Mateusz Sibilski- 75p.

Dyplom Srebrny dla:
1. Chóru parafii Św. Jakuba Apostoła w Lublinie- dyr. Zbigniew Pawłasek- 78 p.
2. Chóru Kameralnego „Ars Cameralis”-dyr. Anna Sułkowska-Migoń – 85 p.
3. Chóru Cantate Collective Bazyliki Mniejszej w Piotrkowie Trybunalskim
- dyr. Aleksander Rycerz- 85 p.
4. Chóru Collegium Cantorum z Chełmna- dyr. Michał Rajewski- 85 p.

Dyplom Złoty:
nie przyznano

I miejsce dla :
1. Zespołu „Cantores Graudentes” z Grudziądza- dyr. Michał Rajewski- 97 p. ( 400 zł)
2. Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata”- dyr. Marta Stós- 99 p.( 400 zł)

3. Zabrzańskiego Chóru Młodzieżowego „Resonans con tutti” im. N.G. Kroczka
– dyr. Arlena Różycka- Gałązka- 100 p.( 400 zł)

 

 

Kategoria: Zespoły jednorodne

Dyplom brązowy:
Nie przyznano

Dyplom Srebrny :
Nie przyznano

Dyplom złoty dla :
1. Zespołu wokalnego Ale Cantare z Płoskie/k. Zamościa - dyr. Barbara Rabiega

I miejsce dla:
1. Chóru żeńskiego „Cantantes Angelicus” - dyr. Kinga Brandys- Wójciak- 97 p. ( 400 zł)
2. Chóru Żeńskiego Kamerton ze Starachowic- dyr. Bożena Magdalena Mrózek- 98 p.( 400 zł)

 

 

Kategoria – Zespoły seniorskie

Dyplom srebrny dla :
Chóru Mieszanego Echo przy ZNP i RCKP w Krośnie – dyr. Mariola Rybczak- 88 p.

 

Kategoria: Zespoły dziecięce i młodzieżowe:

Dyplom brązowy
Nie przyznano

Dyplom Srebrny
Nie przyznano

Dyplom złoty dla:
1.Chóru „Ave Sol” z Bielska- Białej- dyr. Marcin Pollak- 91p.
2. Młodzieżowego Chóru Fermata z Zielonek- dyr. Anna Roj- 91 p.

I miejsce dla:
Chóru dziewczęcego „Canzona” z Murowanej Gośliny- dyr. Adrianna Wtorkowska- Kubińska
– 97 p. ( 400 zł)

 

Kategoria – Zespoły wokalno – instrumentalne

Dyplom uczestnictwa dla
Zespołu folklorystycznego "Kłopocianie"- dyr. Janusz Kmieć- 35 p.

Dyplom Srebrny :
Orkiestry Uniwersyteckiej Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
i Poznańskiego Chóru Kameralnego Fermata przy Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu
- dyr. Mateusz Sibilski- 80 p.

 

Kategoria : Orkiestry

Dyplom Złoty dla:
1. Orkiestry Dętej OSP w Murowanej Goślinie- dyr. Mateusz Sibilski- 93 p.

I miejsce dla :
1. Orkiestry Uniwersyteckiej Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu – dyr. Mateusz Sibilski – 97 p. ( 400 zł)
2. Orkiestry Dętej OSP w Husowie- dyr. -Zdzisław Magoń – 97 p. ( 400 zł.)

 

 

Nagrody pieniężne ufundowane przez JE Ks. Biskupa Jana Wątrobę

oraz Studium Muzyki Liturgicznej

 

Ogłoszenie wyników VIII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
w Rzeszowie - 30 stycznia 2021r. - edycja specjalna - on-line

Jury : prof. dr hab Marta Wierzbieniec
dr Monika Brewczak
dr Anna Marek-Kamińska