Jury festiwalu w latach 2014-2018


Jury festiwalu to zaproszeni wybitni specjaliści i uznani muzycy czynnie wykonujący swój zawód. W Jury zasiadali:
• prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak- Dziekan Akademii Muzycznej we Wrocławiu
• dr hab. Małgorzata Nowak - profesor nadzwyczajny UMCS
• dr hab. Jolanta Skorek-Münch profesor nadzwyczajny UR,
• dr Anna Marek-Kamińska - dyrektor SML w Rzeszowie, Wydział Muzyki UR
• dr Tatiana Švajková – Uniwersytet Preszowski (Słowacja)
• mgr Jadwiga Kot – Wydział Muzyki UR
• mgr Dominik Lasota- kompozytor 
• mgr Monika Fabisz – PSM Krosno