Jury festiwalu w latach 2014-2018


Jury festiwalu to zaproszeni wybitni specjaliści i uznani muzycy czynnie wykonujący swój zawód. W Jury zasiadali:

 

• prof. dr hab. Jolanta Szybalska - Matczak - Dziekan Akademii Muzycznej
we Wrocławiu
• prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy
• dr hab. Mirosław Dymon profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego - Dziekan Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
• dr hab. Małgorzata Nowak - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
• dr hab. Ewa Robak profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach
• dr hab. Jolanta Skorek-Münch profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego
• dr Anna Marek-Kamińska - dyrektor SML w Rzeszowie,
Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
• dr Tatiana Švajková – Uniwersytet Preszowski (Słowacja)
• mgr Robert Naściszewski - koncertmistrz Filharmonii Podkarpackiej
• mgr Jadwiga Kot – Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
• mgr Dominik Lasota- kompozytor, jest doktorantem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
• mgr Monika Fabisz – sopranistka, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej
w Krośnie