PROTOKÓŁ 2023 R.


Protokół Jury X Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie
Jury w składzie
Prof. dr hab. Adam Korzeniowski- przewodniczący
Dr hab. prof. UR Anna Marek- Kamińska
Dr Anna Bednarska

Po wysłuchaniu 28 prezentacji chóralnych w dniu 28 stycznia 2023 r.  Jury przyznało:


Kategoria: Chóry dziecięce


Dyplom uczestnictwa za czynniki nieregulaminowe
Chór Clave de sol ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Szczucinie- dyr. Ilona Mach
Dyplom brązowy
Chór Cantiamo z Leżajska- dyr. Barbara Kuczek
Liczba punktów : 70

 

Kategoria: Chóry młodzieżowe:
Dyplom srebrny
Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Resovienses z Rzeszowa- dyr. Edyta Kotula
Liczba punktów: 75
I Miejsce
Oraz nagrodę finansową w wysokości 1000 zł ufundowaną przez PZCHIO oddział w Rzeszowie 
Chór La Musica z Lublina – dyr. Karolina Filipczak-Sulima
Liczba punktów: 97

 

Kategoria: Chóry seniorskie
Dyplom brązowy
Chór "Sitanianie" z Sitańca/Zamościa- dyr. Irena Dużyńska
Liczba punktów: 65
Dyplom srebrny
Chór Gaude Vitae ze Stalowej Woli- dyr. Ewa Woynarowska

Liczba punktów: 84

 

Kategoria: Chóry jednorodne
Dyplom srebrny
Zespół wokalny Ale Cantare z Płoskiego- dyr. Barbara Rabiega
Liczba punktów: 90
Dyplom złoty
Męski Zespół Wokalny "Cantus Masculinum" z Krakowa- Maksymilian Żelazny
Liczba punktów: 93

 

Kategoria: Chóry kameralne
Dyplom uczestnictwa
Chór Bemcanto z Bemowa- dyr. Michał Haber
Dyplom brązowy
Chór Raxavia z Rakszawy- dyr. Anna Ginalska
Liczba punktów: 73
Dyplom srebrny
Chór Cantata z Niepołomic- dyr. Monika Bachowska
Liczba punktów: 76
Zespół Wokalny A’ Capella z Kielc- dyr. Monika Kozak- Wojciechowska
Liczba punktów: 78
Chór Cantus z Woli Rzędzińskiej- dyr. Katarzyna Cyza
Liczba punktów: 82
Chór Camerata Varsovia z Warszawy- dyr. Elżbieta Siczek
Liczba punktów: 83

 

Kategoria : Chóry dorosłe
Dyplom brązowy
Chór Soli Deo ze Stalowej Woli- dyr. Jadwiga Ciba- Powęzka
Liczba punktów: 70
Chór Akademicki Politechniki Świętokrzyskiej z Kielc- dyr. Małgorzata Banasińska Barszcz
Liczba punktów 72
Chór „Verum Cantus” z Mińska- dyr. Janina Chwalko
Liczba punktów: 73
Chór Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki w Radomsku- dyr. Maciej Salski
Liczba punktów:74
Dyplom srebrny
Chór „Axis Mundi" z Lublina- dyr. Milena Wnuk
Liczba punktów: 75
Chór „Gaudium” z Mogielnicy- dyr. Piotr Kłęk
Liczba punktów: 75
Chór LimaNovum przy Limanowskim Domu Kultury- dyr. Ivan Vrublevsky
Liczba punktów: 83
Akademicki Chór Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie- dyr. Marek Kudra
Liczba punktów: 84
Dyplom złoty
Chór Łańcuckiej Fary z Łańcuta- dyr. Michał Horodecki
Liczba punktów: 91
Chór Cantabile z Łużnej– dyr. Jan Wypasek
Liczba punktów: 91
Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej- dyr. Mariusz Lewy
Liczba punktów: 92
Chór Akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego- dyr. Katarzyna Sobas
Liczba punktów: 96

I Miejsce
oraz nagroda finansowa 1000 zł ufundowana przez PZCHIO oddział w Rzeszowie
Chór Con Fuoco Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie- dyr. Diana Mrugała – Gromek
Liczba punktów: 98

 

 

GRAND PRIX
Nagroda finansowa 3000 zł ufundowana przez JE Ks. Biskupa Jana Wątrobę
dla
Akademickiego Chóru Uniwersytetu Medycznego w Lublinie- dyr. Moniki Mielko-Remiszewskiej

 

 

 

Protokół Jury X Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie
Jury w składzie
Dr hab. prof. UR Mirosław Dymon – przewodniczący
Dr Tomasz Nowak
Mgr Kornelia Ignas
Po wysłuchaniu prezentacji konkursowych 28 stycznia 2023r. 
decyzją Jury, z uwagi na wystąpienie głosów wokalnych w wykonaniach, zmieniono kategorię Orkiestrze Dętej OSP z Husowa i Dętej Orkiestrze Gminy Żyraków z orkiestrowej na kategorię zespołów wokalno-instrumentalnych. Przyznano: 


Dyplom brązowy
Zespół Pieśni i Tańca "Hanka" z Głogowa Małopolskiego- dyr. Aleksandra Dyba/Roman Węglowski
Liczba punktów: 70
Dyplom Srebrny
Zespół wokalno-instrumentalny Bella Voce ze Studziana- dyr. Tadeusz Kałamarz
Liczba punktów: 90
Dyplom Złoty
Orkiestra Dęta OSP Husów- dyr. Zdzisław Magoń
Liczba punktów: 91
I miejsce
oraz nagrodę finansową w wysokości 1000 zł ufundowaną przez PZCHIO oddział w Rzeszowie
Dęta Orkiestra Gminy Żyraków- dyr. Grzegorz Stec
Liczba punktów: 97